Kansspelautoriteit zorgplicht kansspelaanbieders

Onlangs maakte de Kansspelautoriteit (KSA) z'n "Leidraad Zorgplicht" bekend. Met deze aanbevelingen geeft de gokwaakhond kansspelaanbieders handvatten om te kunnen voldoen aan hun wettelijke zorgplicht.

Begin 2021 gaat eindelijk de wet Kansspelen op afstand van kracht en wordt het mogelijk voor online kansspelen aanbieders om bij de KSA een vergunning aan te vragen. Het aanvraag proces zal echter lange tijd in beslag nemen, waardoor waarschijnlijk pas eind 2021 er legale Nederlandse online casino's zijn. Aanbieders worden namelijk o.a. getoetst op hun verleden. Hebben zij voldaan aan de prioriteitscriteria? Daarnaast zal er gekeken worden naar de genomen maatregelen om minderjarige spelers te weren en spelers te beschermen tegen onverantwoord speelgedrag. De KSA heeft namelijk veel aandacht voor het welzijn van de gokker. Mede hierdoor heeft het ook zo erg lang geduurd dat de nieuwe gokwet kwam. Het bleef alleen lang vaag hoe kansspelaanbieders moesten voldoen aan de zorgplicht. Met het document "Leidraad Zorgplicht" is daar eindelijk duidelijkheid over.

KSA Leidraad aanbevelingen

Leidraad Zorgplicht

Consumenten die willen deelnemen aan kansspelen zijn zelf verantwoordelijk voor hun handelen. Echter ook kansspelvergunninghouders hebben hun verplichtingen.

De Kansspelautoriteit constateerde dat er grote onderlinge verschillen bestaan tussen vergunninghouders als het om de invulling van de zorgplicht gaat. Tevens concludeerde de KSA dat aan deze plicht onvoldoende invulling werd gegeven. Denk bijvoorbeeld aan te laat ingrijpen bij onverantwoord gok gedrag en moeilijk loterij abonnementen kunnen opzeggen, enz. Met de Leidraad Zorgplicht geeft de KSA duidelijkheid in de zorgplicht, met 10 uitgewerkte aanbevelingen. Opvallend genoeg zijn deze gericht op alle soorten Nederlandse kansspelen, dus niet alleen voor de komende online casino's / sportweddenschappen. Per aanbeveling wordt duidelijk met welke aanbevelingen de kansspelaanbieders te maken hebben. Hierbij heeft de KSA meer aandacht voor de zogenaamde "short-odss kansspelen". Deze kan je zien als de geen waarbij de tijd tussen spelen en uitkomst kort is. Het is namelijk een feit dat bij dit soort kansspelen een groter risico op onverantwoord speelgedrag bestaat. Aanbieders zijn dan ook verplicht om maatregelen te nemen als een speler problematisch gokgedrag vertoont. Bij de "long-odds kansspelen" (denk bijvoorbeeld aan een loterij), is dit risico vele malen kleiner. (Al moet het opzeggen van een abonnement wel makkelijker worden).

Overzicht aanbevelingen

Op de website van de Kansspelautoriteit kan je desgewenst de aanbevelingen met uitgebreide toelichting als pdf bestand downloaden. Dit zal met name voor de professionals in de kansspelen markt interessant zijn. Daarom bij deze de korte versie. Er zijn tien aanbevelingen die onderverdeeld zijn in vier categorieën: Informeren van spelers, toegang tot het spel of de speellocatie, verantwoordelijk aanbod en klachten en stopzetten van deelname. De tien:

  1. Informeer de speler duidelijk en passend
  2. Stel de speler in staat grenzen te bepalen
  3. Laat minderjarigen niet toe
  4. Beschrijf hoe gokverslaving wordt voorkomen
  5. Zorg dat leidinggevende bekend zijn met de risico's van gokken
  6. Personeel van speelhallen en speelcasino's is in staat risicovol spelgedrag te ontdekken
  7. Grijp in bij risicovol gedrag
  8. Laat mensen niet toe die zijn uitgesloten
  9. Een klacht indienen moet eenvoudig zijn en netjes en snel afgehandeld worden
  10. Abonnementen moeten makkelijk en snel opgezegd kunnen worden

Hoe zal het er concreet uit gaan zien bij legale Nederlandse online casino's?

Bij de nu bestaande legale Nederlandse kansspelen aanbieders, zal het voldoen aan de nieuwe Leidraad Zorgplicht niet heel erg spannend worden. Aan de meeste aanbevelingen zijn ze namelijk al verplicht om aan te voldoen. Het wordt wat anders voor de komende online "speelcasino's" en "sportweddenschappen websites". De meeste (buitenlandse) gokbedrijven die een Nederlandse kansspelvergunning willen gaan aanvragen, zijn echter niet helemaal onervaren in de meeste aanbevelingen. Ze voldoen namelijk veelal al aan de eisen van kansspelcommissies van o.a. Malta, België, Groot Brittannië, e.d. Niet dat deze allemaal eensgezind zijn op alle vlakken... Er is dus werk aan de winkel voor de gokbedrijven die de Nederlandse markt willen gaan veroveren.

Wat zal je als speler kunnen verwachten bij een legaal online casino? In de eerste plaats zal je veel informatie kunnen lezen over het risico van de geboden kansspelen, de voorwaarden en de wijze hoe er verantwoord gespeeld kan worden. Het laatst genoemde wordt concreet gemaakt door de mogelijkheid om speellimieten in te kunnen stellen. Minderjarigen zijn niet welkom en zien dit o.a. door de duidelijk aanwezige slogan "Speel bewust 18+". Online casino's worden echter ook verplicht gesteld om minderjarige deelnemers te weren middels een technische voorziening. Controle van leeftijd zal plaatsvinden voordat spelen mogelijk wordt. Naar alle waarschijnlijkheid zal je bij het registratie proces dus een kopie van je ID moeten verstrekken. Naast de leeftijdscontrole moet er echter ook worden gekeken naar spelers die zichzelf hebben uitgesloten voor online kansspelen. Een speler die bij online casino A een uitsluiting heeft aangevraagd (of opgelegd heeft gekregen), moet niet zomaar bij online casino B een account kunnen aanmaken. In de aanbevelingen staat echter niet duidelijk vermeld hoe dit concreet er uit moet gaan zien. In België is er bijvoorbeeld een centrale database van spelers die wordt beheerd door de Kansspelcommissie. Of dit in Nederland ook gaat gebeuren, is nog niet bekend.

Het voorkomen van gokverslaving is een enorm belangrijke peiler die je in meerdere aanbevelingen terug ziet. Online casino's beschikken nu al vaak over een preventiebeleid en software die onverantwoord speelgedrag herkent. Toch zien wij vaak dat dit niet voldoende is, mede omdat er moeilijk ingeschat kan worden hoeveel speelgeld een speler kan missen. Daarnaast is "omzet" nog te vaak een belangrijkere peiler dan spelers te wijzen op hun eventuele onverantwoorde gokgedrag. En hoe gaat de KSA dit toetsen...? Toch denken wij dat de vergunde online casino's op dit vlak wel meer hun verantwoordelijkheid gaan nemen. Te veel klachten op dit vlak richting de KSA zal betekenen dat de kansspelvergunning ingehouden kan worden.